Den tradisjonelle måten å sikre sensitive applikasjoner og data på er tungvint og forvirrende for sluttbrukerne. Med en mer moderne tilnærming er det fullt mulig å få en løsning som er både sikker og brukervennlig.

Den såkalte to-sone-modellen er mye …

The post En moderne tilnærming til «to-sone-modellen» first appeared on Citrix Blogs.


  

Related Stories

Share →