Firma Citrix zaktualizowała hypervisor XenServer, stanowiący fundament pod budowę zwirtualizowanych centrów danych i środowisk cloud computing. Nowa wersja rozwijana pod nazwą kodową Tampa została oznaczona numerem 6.1.0.

Citrix XenServer 6.1.0 stanowi bezpośrednią kontynuację wersji 6.0 wydanej równo rok temu oraz 6.0.2 wydanej w marcu br.

Najistotniejsze z nowych funkcji i usprawnień w XenServer 6.1.0:

 • Storage XenMotion (SXM) – pozwala na migrację dysków maszyny wirtualnej do innej puli oraz umożliwia migrację dysków składowanych na dyskach lokalnych hosta czy też do innego magazynu repozytorium (funkcjonalność szerzej opisana w newsie -> Citrix XenServer Tampa z funkcją Storage XenMotion).
 • Live VDI Migration – umożliwia administratorom przeniesienie obrazu wirtualnego dysku (Virtual Disk Image, VDI) bez wyłączania maszyny wirtualnej
 • Usprawnienia warstwy sieciowej
  • dodano wsparcie dla Link Aggregation Control Protocol (LACP) – pozwala podnieść poziom odporności sieci na błędy jak również umożliwia równoważenie obciążenia ruchu sieciowego
  • wprowadzono usprawnienia mechanizmu Source Load Balancing (SLB) – daje możliwość pracy czterech kart sieciowych w trybie active-active co w efekcie przekłada się na zwiększenie przepustowości sieci oraz zwiększenie odporności na uszkodzenia w przypadku awarii sprzętu
  • usprawnienia architektury Multi-Tenancy – pozwalają administratorom na ograniczenie ruchu pomiędzy VM na podstawie adresów fizycznych MAC oraz adresów IPv4 lub IPv6, bez korzystania z sieci VLAN
  • mechanizm Emergency Network Reset pozwala na reset ustawień sieciowych hosta i przywrócenie wcześniej zdefiniowanej, prawidłowej konfiguracji
  • zwiększono skalowalność VLAN
  • ododano bsługę protokołu IPv6 przez systemy gości
 • • Ulepszenia w obrębie obsługi systemów gości
  • Citrix XenServer Conversion Manager – umożliwia import maszyn wirtualnych utworzonych za pomocą produktów VMware
  • nowy mechanizm instalacji XenServer Tools, które dostarczane są w postaci paczek MSI. Dzięki temu dodatki można dystrybuować i instalować za pomocą narzędzi firm trzecich
  • dodano wsparcie dla systemów Ubuntu 12.04, CentOS 5.7, 6.0, 6.1, 6.2, Red Hat Enterprise Linux 5.7, 6.1, 6.2 oraz Oracle Enterprise Linux 5.7, 6.1, 6.2 w roli systemów gości

Ponadto w nowej wersji hypervisora zwiększono liczbę maszyn wirtualnych mogących pracować na jednym hoście do 150, poprawiono wykresy wydajnościowe w XenCenter, zaktualizowano Open vSwitch do wersji 1.4.2, dodano obsługę macierzy EMC VNX przez Integrated StorageLink (ISL), rozszerzono obsługę do czterech kart graficznych na hoście w trybie GPU Pass-through.

Wprowadzono również nowe wersje trzech istotnych elementów: Microsoft System Center Integration Pack v6.1.0, Workload Balancing v6.1.0 oraz Web Self Service 1.1.2 Virtual Appliance.

Uaktualnienie do XenServer 6.1.0 jest możliwe z XenServer 6.0 lub 5.6, w tym 5.6 (bazowy), 5.6 Feature Pack 1, 5.6 Service Pack 2, 6.0 i 6.0.2.
Szczegółowe informacje na temat Citrix XenServer 6.1.0 można znaleźć w dokumencie CTX134582.

Tagged with →  
Share →