Źródło: http://www.virtual-it.pl/aktualnosci/1-latest/2090-xenserver-6-na-horyzoncie-project-boston-beta-dostepna.html

Firma Citrix udostępniła 2 betę kolejnej edycji hypervisora XenServer, rozwijanego pod nazwą kodową Project Boston. Teraz już oficjalnie poinformowano, że w finalnej wersji nowy XenServer będzie oznaczony numerem 6.0.

Jak już informowaliśmy przy okazji publikacji pierwszej bety, nowy XenServer uprości w znacznym stopniu wirtualizację na potrzeby budowy chmur obliczeniowych (cloud computing). Dużą uwagę poświęcono na implementację narzędzi typu private cloud self-service, poprawiono skalowalność i wydajność środowisk.

Do najważniejszych funkcjonalności wprowadzonych wraz z wydaniem XenServer 6.0:
Usprawnienia instalacji i zarządzania:
– Uproszczenia w zakresie zarządzania równoważeniem obciążenia, składowania i przywracania, poprzez pełną integrację StorageLink i Site Recovery oraz możliwość zarządzania nimi z poziomu XenCenter,
– Zrezygnowano z Linux Supplemental Pack w postaci ISO i udostępniono go w postaci Virtual Appliance.

Wprowadzono istotne zmiany w zakresie architektury:
– Boston oparty o hypervisor Xen 4.1,
– Open vSwitch (OVS) jest teraz domyślnym stosem sieci.

Narzędzia usprawniające budowę chmury
– Nowa funkcja Self Service Manager pozwala na tworzenie samoobsługowych środowisk na potrzeby prywatnych chmur. Self Service Manager wspiera XenServer i VMware vSphere,
– Self Service Manager dostępny jest w postaci Virtual Appliance, jest łatwy w instalacji i zarządzaniu poprzez interfejs WWW,
– Virtual Appliance mogą bazować teraz na wielu maszyn wirtualnych, wykorzystując relację między nimi,
– Funkcje importu VMDK i VHD zostały zintegrowane z XenCenter

Integracja z Microsoft System Center:
– Począwszy od wersji boston, istnieje możliwość zarządzania hostami i maszynami wirtualnymi XenServer z poziomu System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2012,
– Z poziomu System Center Operation Manager (SCOM) 2012 będzie można zarządzać i monitorować hosty i maszyny wirtualne XenServer.

XenDesktop
– XenServer Boston wprowadza znaczące ulepszenia w zakresie HDX na potrzeby wirtualizacji desktopów z wykorzystaniem XenDesktop,
– Począwszy od XenServer 6.0, fizyczne GPU mogą być przypisywane maszynom wirtualnym, co umożliwi korzystanie z aplikacji mających duże wymagania w zakresie wsparcia graficznego na wirtualnych desktopach, jak np aplikacje CAD.

Rozszerzono wsparcie dla systemów gości o:
– Linux Ubuntu 10.04,
– Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.6 i RHEL 6,
– Eksperymentalne szablony VM dla Ubuntu 10.10, CentOS 5.6, SLES 10 i Solaris SP4.

Inne ulepszenia, usprawnienia i zmiany
– High Availability (HA) umożliwia skonfigurowanie sekwencji rozruchowej odzysku z NFS,
– Wsparcie pamięci RAM hosta została zwiększona do 1 TB,
– Zwiększono liczbę VCPU i VRAM dla maszyn wirtualnych, i tak na przykład można przydzielić do 16 vCPUs i 128 GB pamięci RAM dla Windows,
– Poprawiono obsługę sieci, dodano tryb aktywny/pasywny,
– Lab Manager zostaje zastąpiony przez Self Service-Manager, Lab Manager będzie nadal wspierany w środowiskach XenServer 5.x do grudnia 2012 r,
– Site Recovery nie opiera się już tylko o StorageLink, co pozwoli na wsparcie praktycznie wszystkich urządzeń iSCSI HBA.

 

Tagged with →  
Share →